Alle blogs / Zorg Achterberg + 70 woningen

Zorg Achterberg + 70 woningen

4 februari 2017

In de bijlage een voorbeeld van de ontwikkeling van een kleinschalige woonzorgvoorziening die er gaat komen in Achterberg.

Als trekker van het plan inmiddels een samenwerking met 3 grondeigenaren in het gebied en samen met de gemeente Rhenen die ook grondpositie heeft een plan aan het maken voor 70 woningen en een woonzorgvoorziening